”Faktagranskning och kritisk prövning av det vi själva gör måste vi - liksom alla andra redaktioner - ständigt ägna oss åt.” skriver Johannes Åman.

Bakgrunden är att DN:s ledarskribent Hanne Kjöller har fått utstå mycket kritik för påstådda felaktigheter i henne bok ”En halv sanning är också en lögn” under veckan.

Gellert Tamas spädde på kritiken genom att kritisera hennes ledare om kravallerna i Husby från i maj.

Han passade även på att rikta kritik mot DN:s nuvarande chefredaktör tillika tidigare chef för ledarredaktionen, Peter Wolodarski.
”Han underlät inte bara att bygga in sedvanliga redaktionella kontrollmekanismer, han frångick dessutom grundläggande publicistiska regler i sitt försvar av Kjöllers återkommande misstag. När jag exempelvis, utifrån de pressetiska reglerna, krävde en rättelse av Kjöllers påhittade citat vägrade Wolodarski en rättelse med motiveringen att det skulle bli ”obegripligt för läsarna.”

Peter Wolodarski vill inte besvara kritiken, utan hänvisar till chefen för ledarredaktionen Johannes Åman.

I ett skriftligt svar till Resumé meddelar Johannes Åman nu att man kunde ha tänkt sig att publicera ett genmäle om någon hade hört av sig om att många av träffarna i Presstext inte bara gällde förorten Husby, utan även andra ”orter och företeelser” – Gellert Tamas hävdar att han har fått fram att endast 376 av 1 176 artiklar verkligen handlade om det Husby där kravallerna pågick.

”Det var en relevant invändning mot antalet sökträffar som mått på mediernas intresse för Husby.”, skriver Johannes Åman.

Så långt håller Johannes Åman alltså med Gellert Tamas, men sedan går åsikterna isär.

Johannes Åman tycker inte att det var någon allvarlig invändning mot Hanne Kjöllers tes att: ”många debattörer har varit alltför snabba med att dra tvärsäkra slutsatser om vad som orsakat kravallerna i Husby.”, skriver han.

Han menar också att när det gäller den större frågan är saken enkel i det att ”Hanne Kjöller är en tuff och modig debattör som genom åren skaffat sig fiender.”

Johannes Åman anser ändå att Hanne Kjöller är mycket uppskattad av tidningens läsare.

”För mig som politisk redaktör ändrar kritiken som riktats mot henne i samband med publiceringen av hennes bok ingenting.”