Dela sidan:

– Det var inte helt okontroversiellt att göra rapporten till gratis-app, säger Sara Öhrvall, chef för Bonnier R&D. Men vi är övertygade om att vi får mer igen genom att diskutera de här frågorna öppet.

Media Map har de senaste sex åren varit en intern omvärldsbevakningsrapport som sammanställts av Bonnier R&D. Rapporten täcker in de viktigaste medietrenderna som kommer att påverka hela branschen. Det handlar om långsiktiga trender som är en utveckling av konsumentbeteenden, teknologiskiften och förändrade marknadsstrukturer som kommer att har en allt större påverkan på affären över tid.

Analyserna bygger huvudsaklingen på öppna källor men också på intervjuer med branschexperter samt R&Ds egen tolkning av var mediebranschen är på väg.

Rapporten har används som inspirationskälla och diskussionsunderlag för ledningsgrupper och chefer.

Men i år kan alltså rapporten läsas av alla som har lust. 

Media Map 2013 har identifierat nio huvudtrender som identifierar helt nya digitala format som är möjliga då media kan konsumeras oftare på fler ställen i en ständigt påkopplad digitala miljö.

– I tidigare rapporter har mobilt varit en kategori, men nu är vi så uppkoplade globalt att det mobila genomsyrar allt, säger Sara Öhrvall. För den nya generationen finns inget webbfönster. Allt sker i mobilen. En av siffrorna vi nämner i rapporten är att vi i snitt tittar på vår mobil var sjätte minut. I det perspektivet är mobilen en självskriven kanal.

 Du hittar Media Map 2013 som iPad-app här

eller som pdf här.Dela sidan: