Dela sidan:

– Regeringen måste omedelbart ta initiativ till en lagändring annars urholkas det svenska systemet med ansvarig utgivare. Och det brådskar, säger Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter i en kommentar.

Bakgrunden till det hela är att en företagare har stämt Dagens Nyheter för förtal rörande artiklar som publicerades i tidningen år 2006 när Jan Wifstrand var chefredaktör.

Gunilla Herlitz var dock chefredaktör och ansvarig utgivare på DN sedan tre år tillbaka när stämningen lämnades in förra året.

Högsta domstolen anser att Gunilla Herlitz är ansvarig för artikeln eftersom hon var ansvarig utgivare för databasen DN.se.

Jeanette Gustafsdotter är skarpt kritisk och menar att domen urholkar ensamansvaret och får stora konsekvenser.

Hon pekar också på att Yttrandefrihetskommitten kom fram till att den som är ansvarig utgivare vid publiceringstillfället samt preskriptionstid framåt för brottet måste vara det ”enda rimliga med dagens teknik.”

Hon lyfter också fram att justitierådet Göran Lambertz gör ett tillägg i domen där han pekar på problemet med att vara ansvarig utgivare för databaser.

”När det gäller databaser innebär ensamansvaret i praktiken att utgivaren ofta får ansvara för ett mycket stort material som han eller hon inte har haft någon kännedom om och inte haft någon möjlighet att kontrollera. En sådan ansvarsordning är mindre lämplig....”, skriver han.

– Dagens beslut gör att ansvarig utgivare kan hållas till ansvar för allt som ligger i mediehusens databaser. Jan Helin kan då t.ex. göras ansvarig för det Lars Johan Hierta skrev 1830. Det faller på sin egen orimlighet, säger Jeanette Gustafsdotter.Dela sidan: