För tre år sedan lanserade Rättviseförmedlingen kampanjen ”Tacka ja!” för att fler kvinnor skulle ta plats i media och paneldebatter.

Nu kommer kampanjen ”Tacka nej!”.

Syftet är att få män att tacka nej till att medverka paneler där det bara är män.

– Äntligen ett initiativ där män som vill arbeta för jämställdhet gör det genom att ta ett steg tillbaka – för att motivera arrangörer att inkludera fler, säger Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård och fortsätter.

– Rättviseförmedlingen applåderar det här uppropet. Av experterna som syns i nyhetsmedia världen över är 80 procent män, och många fortsätter boka expertpaneler och jurys utan en enda kvinna. På så vis fortsätter vi reproducera stereotypen om experten som man och det är ett konkret demokratiproblem - utöver att vi såklart går miste om kompetens.

Hon menar vidare att det handlar om att utmana normen och ”passa micken” till fler.

– Och då handlar det inte bara om kön, även om folk gillar att konstruera en dikotomi där de ger en kvinna eller någon som utmanar vithetsnormen en plats. Varför inte göra omvänt, fyll scenen med dom som inte redan står i telefonboken – och kvotera sen in en av de ni alltid annars ringer. Tänk så livgivande för samtalen!

Kampanjen har hashtagen #tackanej och kampanjsajten heter tackanej.se.