Dela sidan:

Socialdepartementet föreslår i sitt betänkande ”En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak” striktare sanktioner och ökad tillsyn.

Sveriges Annonsörer har inget emot att regelverket utökas till en marknadsstörningsavgift när det gäller annonsering till personer under 25 år, men branschorganisationen menar att det är viktigt att förtydliga vad som egentligen menas med ”riktar sig till”

Sveriges Annonsörer tycker också att det är mest praktiskt att Konsumentverket blir fortsatt tillsynsmyndighet eftersom verket redan arbetar med en rad marknadsföringsfrågor och har upparbetade kontakter med såväl Sveriges Annonsörer som näringslivet.

Sveriges Annonsörer påpekar dock att medlemmarna redan är ”mycket begränsade” i sin kommunikation inom alkohol och tobak.

Branschorganisationens vd Anders Ericson och dess förbundsjurist Niklas Briselius tycker därför att en mer proaktiv dialog mellan branschen och Konsumentverket vore att föredra än att tillsynsmyndigheten inför striktare saktioner.Dela sidan: