Dela sidan:

Rapidus rapporterar att PS Communication anser att kraven i Region Skånes förfrågningsunderlag var otydliga.

När PS Communications anbud, som var det mest ekonomiskt fördelaktiga, ratades för att man ”inte uppfyllde skallkraven avseende kreativ/innovativ förmåga” valde byrån att gå till förvaltningsrätten för att få en prövning. 

– Det är exakt samma underlag som Region Skåne använt förut. Egenskaper och kriterier som byråerna bedömdes efter framgick tydligt i uppdragsbeskrivningen och baserades på kriterier för den stora upphandlingen. Alltså sedan tidigare kända kriterier, säger Invest in Skånes kommunikatör Maria Fernanda Bocángel till Rapidus.

Uppdraget som PS Communication krigade om är värt mellan 300.000-500.000 kronor, enligt Invest in Skåne.

Invest in Skåne är ett av dotterbolagen till Business Region Skåne, som till 85 procent ägs av Region Skåne.

 


Dela sidan: