– Det handlar inte om något effektsökeri, utan om att skapa hyggliga räckvidder. Jag ser snarare det som ett kvalitetskvitto på att vi gör ett bra arbete, säger Robert Brännström, publisher och ansvarig utgivare på Bonnier Tidskrifters webb.

Webb-verksamheten når ut till cirka 2 miljoner svenskar per vecka – huvudmålgruppen är kvinnor 25-45 år.

Bonnier Tidskrifter driver nu en storsatsning för att öka räckvidden och har redan plockat in tre sociala skribenter kvällstidningarnas nöjesredaktioner.

Planen är att vara tio sociala skribenter innan årsskiftet.
– Det är ingen hemlighet att vi försöker att nå våra läsare där de spenderar mycket tid och detta sker i sociala medier idag. Här har man också möjlighet att nå ut och skapa rejäla nätverkseffekter och det är också därför som vi gör den här satsningen, säger Robert Brännström.

Han tycker att den gångna hösten har bjudit på en rad exempel där Bonnier Tidskrifters titlar har lyckats åstadkomma just viral spridning, men vill inte peka ut någon favorit.

– Vi har nästan slagit all-time-high för samtliga titlar. Det ser jag som ett bevis på att vi lyckas prata med vår målgrupp på rätt sätt. Det här året har också börjat bra, säger Rober Brännström.

Vad ser du för risk att det handlar om effektsökeri?
– Vi finns på en marknad där vi erbjuder annonsfinansierade gratisprodukter på nätet och det är en viktig förutsättning att skapa hyggliga räckvidder, säger Robert Brännström.

Man talar väl om förtjänade klick?
– Jag har inte sett några tecken hittills på att lågkvalitativt innehåll är något som tilltalar vår publik. Facebook-användare och liknande ställer snarare högre krav på innehållet för att man ska vilja sprida det, säger Robert Brännström.

Bonnier Tidskifter söker också efter en videoredaktör.

Robert Brännström menar att trenden kring just rörligt innehåll är tydlig.

Dels för att det är lättare att komma åt innehållet i och med spridningen av surfplattor och smarta telefoner, dels för att marknaden efterfrågar rörligt innehåll i allt högre utsträckning.

– Vi har inget videoinnehåll idag och vi ser tydligt att kunderna efterfrågar det. Ytterst handlar det om att makten i vardagsrummet har förändrats där fler har kontroll över innehållet, säger Robert Brännström.