Dela sidan:

Trafikkontoret förbjöd 2011 Riksteatern att annonsera på stadens kulturtavlor med motiveringen att det stred mot klotterpolicyn. Justitieombudsmannen, JO, konstaterar nu att staden inte kan hänvisa till klotterpolicyn och att beslutet därför är osakligt. 

– Vi välkomnar beslutet från JO som är tydlig i att Stockholm stads nolltoleranspolicy är grundlagsvidrig. Nu måste staden se över hela sin nolltolerans mot graffiti. Det här öppnar för en mer tolerantinställning där öppna väggar är en del, säger Shora Dehnavi Goldkuhl ordförande för Graffitifrämjandet.

Riksteaterns event Art of The Streets anordnades 2010 – 2012 på Södra teatern och Kägelbanan i Stockholm. På sin hemsida beskriver Riksteatern det som "en satsning på urbana kulturyttringar, trender och unga målgrupper i tio svenska städer under tre år". När Riksteatern ville annonsera på Stockohlms stads kulturtavlor 2011 nekades de med hänvisning till att det bröt mot stadens klotterpolicy. Riksteatern nekades att annonsera även 2012 med hänvisning till att Trafikkontoret inte ville handlägga frågan.

Men nu har alltså JO granskat hanteringen och kommit fram till att stadens koltterpolicy inte räcker som motivering till att stoppa annonseringen.

– Stockholm står kvar som sista europeiska huvudstad med nolltolerans mot graffiti. Att censurera kulturevenemang på det här viset är uppenbart inte förenligt med en demokrati, säger Shora Dehnavi Goldkuhl. Dela sidan: