Dela sidan:

Sveriges Annonsörers vd, Anders Ericson, menar att det är ett oöverlagt förslag att utöka reklamskatten.

– Reklamskatten, som borde kallas ”tidningsskatten”, slår redan nu hårt mot de medier som finansieras av annonsintäkter. Om vi går emot Riksdagens redan fattade beslut och utökar skatten kommer detta knappast att leda till en ökad och bättre journalistik, snarare tvärtom, säger han.

Anders Ericson menar att man i stället borde underlätta för den hårt utsatta tidningsbranschen att nå ut med sina nyheter och den största intäkten är just annonsering.

Annika Lillemets hävdade att reklam gör att den personliga integriteten kränks, att man stressar människor till konsumentinriktad livsstil och att träd fälls i onödan.

Anders Ericson pekar dock på andra ekonomiska risker med förslaget att utöka reklamskatten.

– En effektiv reklam är näringslivets, och många organisationers, kommunikativa motor och om denna begränsas av politiska beslut kommer detta direkt att påverka företags och organisationers förmåga att utvecklas, säger han i en kommentar.

Annika Lillemets förslag mötte dock hårt motstånd från Gunnar Andrén som menade att Miljöpartiet i så fall måste slopa sina valaffischer om man ska leva som man lär.

Annika Lillemets svarade:
– Det inte är det som vi diskuterar. Det är skillnad på samhällsinformation och kommersiell information.Dela sidan: