Dela sidan:

Lisa Palm förklarar kommitténs namnbyte så här:

– Det övergripande syftet är att spegla marknadens utveckling där webb-tv och mobila plattformar idag är en minst lika viktig och bred distributionskanal som tv-kanalerna. Konsumtionen mellan plattformar ändras också i snabb takt, speciellt i yngre målgrupper, och det är därför viktigt att vi använder oss av relevanta mätningar och valutor, säger hon i ett pressmeddelande.

Bättre mätningar för webb-tv är högprioriterat.

– Uppföljning och mätning av webb-tv är en prioriterad fråga i kommittén och vi hoppas snart se en lösning där man kan jämföra en kontakt i webb-tv med en kontakt i TV. Andra frågor som vi diskuterar är hur effekten av reklam i rörlig bild förändras över tid och hur den påverkas av konsumtion i nya plattformar. Framtidens köpstruktur för TV är också på agendan, säger Lisa Palm.

Två nya ledamöter tillkommit: Niklas Hedberg från Svenska Spel och Peter Nordlöv från YouTube.
Dela sidan: