Resumé har tidigare rapporterat att SL har blivit fullständigt nedringt för SD-kampanjen och att man inte tänker stoppa den med hänvisning till Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, och Tryckfrihetsförordningen, TF.

Nu visar det sig att kampanjen redan har hunnit få tre JK-anmälningar på sig.

En av anmälningarna riktas mot Sverigedemokraterna, en ytterligare mot Stockholms Läns Landsting, SLL, och en tredje mot SL.

Brottsrubriceringen är hets mot folkgrupp.
– Vi har inte hunnit pröva ärendena ännu, utan räknar med att det tar cirka en månad förhoppningsvis snabbare än så, säger Thomas Edstrand, föredragande på JK.

JK tar ställning till om det ska inledas en förundersökning eller ej.

Reklamombudsmannen, RO, har också fått in ett antal anmälningar mot kampanjen, men kommer inte att behandla dessa, enligt Elisabeth Trotzig.

Det beror på att RO endast prövar kommersiell reklam, inte reklam från politiska partier.
– Det finns en tydlig skiljelinje mellan kommersiell reklam och politisk reklam, säger hon.