Dela sidan:

Promedia består främst av VLT och Nerikes Allehanda, sedan Mitti-
tidningarna sålt till riskkapitalbolaget Segulah. Promedia har ägts av
Stampen till 55 procent, Mittmedia till 25 och Eskilstuna-Kuriren (EK-
gruppen) till 20 procent.

I dag presenteras en avsiktsförklaring med innebörden att tidningarna tas
över av minoritetsägarna, medan Stampen tar över tryckeridelen. Arbetet
med att stycka Promedia har pågått ett halvår,

– Treägarmodellen har inte fungerat historiskt, konstaterar Mittmedias
koncernchef Thomas Peterssohn. Jag är otroligt glad att vi nått en
överenskommelse med Stampen.

Avsiktsförklaringen säger att en uppdelning ska vara klar i oktober. Till
dess söker Mittmedia och EK-gruppen ny finansiering hos flera liberala
tidningsstiftelser.

I praktiken har förhandlingarna förts med de tre banker som styr krisande
Stampen. Promedia får nu lån direkt av bankerna, i stället för av
moderbolaget Stampen.

Mittmedia och EK-gruppen har ännu inte börjat diskutera hur de
sinsemellan ska dela Promedia.

– Dagspressen behöver fortsätta konsolideras för att kunna driva den digitala omställningen, säger Thomas Peterssohn. Det kräver
beslutskraft och styrka. Det är en sund idé att dela upp Promedia, som
nu får mer fokuserade ägare.Dela sidan: