Endast 8 procent av respondenterna i enkäten anser att köpt media kommer att ha störst betydelse för en valvinst, medan 59 procent anser att förtjänat utrymme är viktigast.

– Förtjänat utrymme ger en helt annan trovärdighet. Allmänheten litar inte på politiska annonskampanjer. Det är en förtroendefråga och politiska kampanjer fungerar inte på samma sätt som i USA, säger Christina Hammer, grundare på rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg som ligger bakom undersökningen.

Vidare anser kommunikatörerna att offentlig sektor är sämst på att nå ut i sociala medier. Medan politiker ligger efter både näringsliv och ideell sektor.

– Jag tror många som ansvarar för kommunikation inom offentlig sektor känner sig osäkra kring vad man får säga. Det finns en intressekonflikt där man å ena sidan ska vara en öppen tjänst för medborgarna å andra sidan ligger vissa uppgifter under sekretess, säger Christina Hammer.

Läs mer i Resumés dagliga Almedalstidning (gratis). Klicka HÄR.