Dela sidan:

För tjugo år sedan fick världen internet. I samma veva som telefonerblevtill IP-telefoni och teven blev digital kom nyheter skvaller,musikochserieratt flytta in i våra datorer. Men samtidigt har it-revolutionen pågåttändaframtillsidag. Acnes nya koncept för Bredbandsbolagets ihöstkampanjen är"Upplevskillnaden".

Kampanjen ska betydelsen av snabbhet och attBredbandsbolagets tjänsterinomtvochbredband har kommit långt i utvecklingen. Utifrån den centralaidéen bjuder Bredbandsbolaget påen nostalgitripptill internetsbarndom.

Frontfigur för tidsresan är medieprofilen Peter Siepen, som är tätt förknippad med 1990-talet. Besökarenfåråterupplevasaker som skickades runtpå90-taletochspelade hetastespelensomfannsdå,men kan också görasinegen90-talshemsidaellerbesöka PeterSiepensinternetskola.

– MångaharglömttideninnanFacebook ochInstagram,streamingtjänsterochsurfplattor. Dennakampanj påminnerossomhurdetfaktisktvar förintesålängesedan,när internet varnyttochnaivt, sägerMarkusBjurman,kreatörpåAcneAdvertising i en kommentar.

kampanjsajten kan besökaren "Surfalikeit's1999" ochuppleva skillnadenmotdagens internet. 

– Viharlängeochframgångsriktfokuseratpåattkommuniceravårtutbudavsnabbt bredband.Iochmeddennakampanjvillevipoängtera"snabbt"påettannorlundasätt- skapaenupplevelsefrånentiddåviendastkundeerbjudabredbandtillenhastighetav 125kb/sjämförtmeddagens1Gigabit/s,kommenterar SaraHallsund, headof market communication påBredbandsbolaget.

Arbetsgrupp:
Byrå:AcneAdvertising
Kreatörer:CeciliaDufils,MarkusBjurman
Kreatörsassistent:SofieHammers
CreativeDirector:ErikBergqvist
Operativprojektledare:EmmaBranting
KundansvarigJesperAnder
Finalart:HenrikÅkerberg
Uppdragsgivare:SaraHallsund,SusanneSahlström Nygren,PatrikSöder Produktionsbolag:AcneProduction
InteractiveDirector:GustavCarpner
InteractiveDeveloper:MarcusArnström
ProductionManager:MagdalenaPiwowoz Filmproduktion:C2Dela sidan: