Dela sidan:

– Det är uppenbart att riksdagsvalet har påverkat mediespenderingen och medievalen i september. Det finns en hel del avvikelser jämfört med tidigare månader under året. Vad som inte avviker är att mediebyråernas omsättning ökar mellan 2-3 procent varje månad och i september är den siffran 2,8 procent, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Valet har gynnat ett flertal mediekategorier, exempelvis utomhus, bio och landsortspress ökar alla väsentligt mer än tidigare under året. Detta är i sig inte förvånande, förutom landsortspressens kraftiga ökning. Landsortspress är den enda dagspresskategorin som ökar under september och går alltså emot strömmen.

Utvecklingen för de olika mediekategorierna varierade stort under september.

Bland annat föll investeringarna i den störta mediekategorin, tv, med drygt 8 procent. Mer positiv var utvecklingen för de digitala mediekategorierna, skriver Sveriges Mediebyråer i pressmeddelandet.

Dela sidan: