Dela sidan:

– Kammarrätterna har 1700 fall liggande hos sig och om förlagen tvingas ligga ute med pengar innan tryckerimålen är klara är risken stor att många går i konkurs eller att vissa till och med går i konkurs i onödan, säger Kerstin Neld, som är vd på Sveriges Tidskrifter.

Sveriges Tidskrifter har ihop med Svenska Förläggareföreningen, Svenska Läromedel, Sveriges Kommunikationsbyråer och Tidningsutgivarna gått ut i ett brev med rubriken Uppmaning till vilandeförklaring av tryckerimomsmål.

Enkelt förklarat innebär det så kallade tryckerimålet att Skatteverket kan kräva tryckeriernas kunder på mellanskillnaden i moms mellan 25 procent och 6 procent.

Tryckeriernas kunder får sin tur kräva tillbaka pengarna från tryckerierna – antingen genom att tryckerierna betalar tillbaka pengarna självmant alternativt genom en civilrättslig process.

Bakgrunden till brevet är att Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, fattade ett beslut i förra veckan om två nya domar angående tryckerimomsen, vilka föll till Skatteverkets fördel.

Nu befarar alltså branschorganisationerna att kammarrätterna ska klubba igenom många fler fall med ödesdigra konsekvenser för förlagsbranschen som följd.Dela sidan: