Klockan 13 på Stockholm Waterfront lanseras ett förslag till ett mer modernt arbetssätt på Aftonbladet. Dagens organisation är formad på gamla papperstidningen med en hierarki på upp till sex chefslager från publisher Jan Helin till skribenten i båset.

En arbetsgrupp under ledning av nyhetschefen Robin Govik har under hösten arbetat fram ett förslag som tar bort ett stort antal mellanchefer på såväl tidning som webb och tv.

Ett annat bärande inslag är närmare samarbete mellan avdelningar utanför redaktionen. Förslaget förutsätter också att fler ska kunna göra mer av de nya arbetsuppgifter som teknikutvecklingen möjliggör.

Aftonbladet har på senare år minskat personalstyrkan i flera steg och samtidigt flyttat anställda från papperstidning till webb. Samtidigt har satsningen på tv dragit upp kostnaderna. De senaste veckorna har villkoren för inhyrda från bemanningsföretag skapat debatt.

Arbetsgruppen har inte i uppdrag att bedöma personalstyrkan. Men enligt Resumés källor har ledningen redan planer på att banta bort ett 30-tal redaktionella tjänster.

Arbetsgruppen har haft fria händer och inget tydligt uppdrag från ledningen, men heller inget mandat att presentera färdiga lösningar. Deras rapport ska nu hanteras av ledningen, som kan välja bland förslagen.

En pikant detalj är att Robin Govik värvades till Mittmedia som redaktionell affärsutvecklingschef under arbetet med Aftonbladets redaktionella utveckling.