Dela sidan:

För det första har det länge varit så att ansvariga chefer kunnat undgå granskning av marknadsinsatserna.

Man har ofta nöjt sig med en mätning av vilken uppmärksamhet eller "liking" man fått, eller anekdotisk rapportering ("säljarna har märkt ett ökat intresse..."). Och har en kampanj inte ansetts lyckad har man fått förtroendet att ta nya tag nästa säsong.

Nu, i ett mer medvetet företagsklimat med högre krav på kommunikationens effekt, kan även marknadschefer ställas till ansvar om marknadsföringen inte ger effekt.

Alla företag jagar kostnader och även kommunikationen måste ge bevisad effekt. Annars kommer ansvar att utkrävas.

För det andra har det saknats moderna metoder för att koppla olika insatser till verkligt resultat. Man har saknat svar på frågor som dessa:

Vilken effekt har närvaro i de "nya" sociala medierna?

Vad händer med försäljningen om vi minskar på TV-satsningen och ökar sökordsannonseringen?

Var kan vi skära utan att tappa effekt om vi behöver minska mediabudgeten med 15 %?

Hur påverkar yttre händelser effekten av våra insatser?

Den typen av frågor, och många fler, kan nu besvaras med stor exakthet.

I framför allt USA finns det sedan flera år företag som utnyttjar de allt bättre tillgången till data för ett nytt arbetssätt – disciplinen kallas marketing science. Enkelt uttryckt handlar det om att applicera avancerade analystekniker på redan befintlig information för att stärka länken mellan marknadsföringen och affärsresultatet.

Med de starka business case som detta skapar är det möjligt att lyfta marknadsföringsfrågan till styrelse- och ledningsgruppsnivå och skapa bestående konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna.

Nu har marketing science-metoderna etablerats i Sverige, och de första dokumenterade exemplen har redovisats.

För företagen betyder det en reell möjlighet att se effekten av sina kommunikationsinvesteringar och att styra och prioritera sina marknadsföringsinsatser.

För marknadsförarna ökar det tryggheten, och för medie- och reklambyråerna är det en välkommen möjlighet att demonstrera att det man gör fungerar. Eller göra om och göra bättre om det inte fungerar.

Företagens marknadskommunikation kommer helt enkelt kunna bli mer professionell och mer effektiv.

Och vi kan nu visa att kommunikation är en lika strategisk tillgång för ett företag som produktinnovation, design eller prisstrategier.

Hans Sydow, vd på Sydow Communication och före detta ordförande för Sveriges Reklamförbund (numera KOMM)

Ingvar Skeberg, vd Clearly och tidigare ordförande för Sveriges AnnonsörerDela sidan: