Mattias Karlsson(SD) har under perioden 2010-2011 skickat tipsmail till sajten Politiskt Inkorrekt. Sajten ses som en förlaga till Avpixlat och hade inte några officiella kopplingar till Sverigedemokraterna även om de ofta instämde i deras politiska budskap. Mattias Karlsson hävdade så sent som i somras att han inte haft något samröre med varken Politiskt Inkorrekt eller Avpixlat.  

Nu avslöjar Nyheter24 att Karlsson har skickat nyhetstips till sajten vid ett flertal tillfällen för att sprida partiets budskap. 

– Jag jobbade med pressfrågor då och vi skickade ut information till de nyhetskanaler som var intresserade av oss och som vi trodde skulle kunna sprida vår politik. Det var flera hundra olika adresser, säger han till Nyheter24. 

Han säger sig inte kunna svara på hur många melj han skickat till Politiskt Inkorrekt och hävdar att han inte vet speciellt mycket alls om sajten. 

– Man måste skilja på enskildheter och på helheten. Att man haft kontakt med någon innebär inte att man står för allting som de har gjort, förtsätter han.