Dela sidan:

Sveriges Annonsörer har ett så kallat Return on Marketing Investment-index, ROMI.

Rapporten visar att andelen företag som mäter reklameffekten har gått från 70 procent till 89 procent.

– Det är förstås oerhört glädjande att se en så pass kraftig ökning bland de medlemsföretag som mäter sina reklaminvesteringar, säger Jannice Borekull, marknadschef och vice vd på Sveriges Annonsörer i en kommentar.

Sveriges Annonsörer satsar på "effektfrågan" via såväl seminarier som rådgivningstjänster, men också via reklamtävlingen 100-wattaren, enligt Jannice Borekull.

På frågan om varför man mäter effekten svarar 32 procent av företagen att man vill se om reklamen stärker varumärket, medan det näst vanligaste svaret handlar om att man vill se om reklamen ger ökad försäljning.

11 procent av företagen uppger fortfarande att man inte mäter effekten av reklam, varav en tredjedel menar att det beror på att man saknar krav på mål, mätning och uppföljning från företagsledningen.

Undersökningen omfattar 106 medlemsföretag hos Sveriges Annonsörer.Dela sidan: