Dela sidan:

I över ett år har krisande Stampen och köparna förhandlat om att dela upp Liberala Tidningar i Mellansverige. Stampen ska ta över tryckerierna till sitt dotterbolag VTAB och Mittmedia och Eskilstuna-Kuriren tar över tidningsdelen genom det gemensamma dotterbolaget Promedia.

– Det är mycket positivt att vi fått besked från Konkurrensverket, säger Mittmedias styrelseordförande Lars Leijonborg. Det har varit ett mycket komplicerat förfarande att väga värderingar mot varann.

I ett övergångsskede kvarstår köparna som minoritetsägare med 5 procent i tryckeribolaget VTAB:
– Tanken är att Stampen ska lösa in den delen i en snar framtid, säger Lars Leijonborg. Själva affären är inte påskriven ännu, men vi räknar med att de allra sista detaljerna går i lås. Det mest komplicerade i processen var när vi förra våren kom fram till försäljningen av Mitti-tidningarna till Segulah och det påföljande "letter of intent" vi då utformade.

Tidningarna i Promedia var de enda inom Stampengruppen som i fjol visade en mindre vinst.
– Det är beundransvärt att Promedia, även i ett osäkert övergångsskede, lyckats leverera ett positivt resultat. Vi tar oss an tidningarna med stor respekt. Men det ligger i Mittmedias affärsmodell att ta vara på samverkan och synergier. Nu ska vi i positiv anda komma överens med Eskilstuna-Kuriren om hur det ska ske.Dela sidan: