Dela sidan:

Mittmedias rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) steg till 114,5 miljoner kronor (19,7 Mkr 2013). Under året har koncernen minskat antalet anställda och personalkostnaderna sjönk med 37 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Förra året tog Mittmedia omfattande omstruktureringskostnader för nedbemanningen på redaktionerna. I år minskade utgiftsposten "övriga kostnader" med 70 miljoner kronor.

Annonsintäkterna föll med 3,1 procent till 602 mkr under året och den strukturella nedgången för printannonseringen fortsatte under 2014 med ett tapp på drygt 10 procent. De digitala annonsintäkterna ökade samtidigt med 68  procent till omkring 90 mkr och står nu för 15 (8,6) av de totala annonsintäkterna.

Upplageintäkterna ökade med 1,3 procent till 583 mkr, vilket är ett nytt all-time-high för MittMedia. Högre abonnemangspriser, digitala innehållsintäkter och ökad betalningsgrad bidrog till tillväxten.

– MittMedias digitala transformation rullar på i snabb takt samtidigt som vi förbättrar lönsamheten. Det är glädjande och stärker oss i uppfattningen om att vi är på rätt spår, säger Thomas Peterssohn, MittMedias vd och koncernchef i ett pressmeddelande.Dela sidan: