Dela sidan:

En psykolog, två beteendeekonomer och en designer. Det är gänget som utgör Beteendebyrån som vill förändra invanda mönster och "business as usual" i näringslivet. På så vis vill de skapa ett mer hållbart samhälle. 

Metoden som de anänvder sig av kallas för "nudging" och innebär att man skapar valsituationer där människor hjälps på traven att göra "rätt val" utan att inskränka valfriheten. 

– De flesta av oss vill leva mer miljö- och hälsomedvetet. Ändå går vi ofta emot våra principer och tar enkla och kortsiktiga beslut. Nudging – att försiktigt knuffas åt det håll vi egentligen vill – tror vi kan vara lösningen som gör att företag faktiskt når sina hållbarhetsmål, säger Linda Lindström, medgrundare av Beteendelabbet, i en kommentar.

Hon är utbildad miljöekonom och startar byrån tillsammans med Marie Björnstjerna (psykolog), Ida Lemoine (civilekonom med inriktning på beteendeekonomi och hållbarhetsstrategi) samt designern Kajsa Lindström.  

Beteendelabbet säger sig i första hand rikta sig till branscher som detaljhandeln där det finns mycket människor i omlopp. Dela sidan: