Dela sidan:

Under fjolåret minskade Jungs byråintäkt till 39 (44) miljoner kronor. I årsredovisningen förklarar ledningen tappet med att två av byråns största kunder drog ned sina pr-investeringar.

På grund av det tuffare läget avstannade också tillväxten i antalet medarbetare. Istället för att öka minskades personalstyrkan med tre personer till 40 anställda. 

Mest noterbart är att Jungs lönsamhet har sjunkit drastiskt de senaste åren. Från att ha haft en marginal på 28 procent år 2010 har den successivt minskats till enbart tre procent i fjol. Rörelseresultatet år 2014 landade det på 1,4 miljoner kronor. 

"Vi bedömer att vår kompetens kommer att vara fortsatt starkt efterfrågad, men att marginalerna kommer att ligga något lägre än under Jungs mest lönsamma år" konstaterar byrån uppriktigt i syn på framtiden. 

De flaggar också för förändringar under den nya vd:n Jimmy Rodhelind som ansluter nästa vecka. 

"Vi kommer även fortsättningsvis att sätta våra kunder främst, samtidigt pågår ett organisationsarbete som ska vässa organisationen och göra Jung ännu starkare inför framtiden" skriver de i bokslutet. Dela sidan: