Dela sidan:

Sveriges Annonsörers kommitté för pr har i samråd med Reklamombudsmannen tagit fram nya riktlinjer för företag kring hur de bör jobba med opinionsbildare i sociala medier. Syftet är att sprida kunskap och förhindra bland annat smygreklam som bryter mot lagen. Så sent som igår aktualiserades frågan när RO fällde Lisa "Misslisibell" Jonsson och företaget JFR för otillåten marknadsföring. 

– Unga bloggare och opinionsbildare känner många gånger inte till pressetiska eller marknadsrättsliga regler. Det är därför upp till annonsören att se till att bloggaren också är införstådd med vilka regler som gäller för betalda samarbeten. Om bloggaren är omyndig rekommenderar vi att kontakt tas med vårdnadshavare, säger Maria Mossenberg, kommunikationschef på L'Òreal tillika ordförande för Sveriges Annonsörers kommitté för pr, i en kommentar.

De nya riktlinjerna lyfter fram vikten av annonsmärkning och företags ansvar för att regler efterföljs. 

– Det är okej med samarbeten. Men det är annonsörernas ansvar att annonsmärka inlägget om det rör sig om ett betalt samarbete, så att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om en produkt eller tjänst. Ingen tjänar på att trovärdigheten i bloggar och andra sociala kanaler minimeras och det riskerar också att reflektera tillbaka på annonsörens varumärke, säger Maria Mossenberg.Dela sidan: