Dela sidan:

På Nedre Manilla finns en gedigen konstsamling med cirka 300 porträttmålningar. Därför anser familjen Bonnier, som äger huset, att det bör betraktas som ett museum och därmed ska skatte- och avgiftsbefrias. 

Men det håller inte Skatteverket med om. Även om huset normalt sett är öppet för besökare på tisdagar och torsdagar anses inte det vara tillräckligt för kunna kalla det för ett museum. 

"Avgörande för om en byggnad ska kunna indelas som skatte- och avgiftsbefriad specialbyggnad är den samhällsnytta som användningen av byggnaden för med sig (...) Skatteverket anser att porträttsamlingen inte regelmässigt hålls tillgänglig för allmänheten och att byggnaden inte heller i övrigt används på ett sätt som uppfyller kraven för indelning som specialbyggnad, kulturbyggnad" skriver de i sitt beslut. 

Bonnier har genom bolaget Fastighets AB Tavelgalleriet överklagat beslutet till förvaltningsrätten, men även där får de nu nobben i en färsk dom. Dela sidan: