Dela sidan:

Schibsted är stenrika och kan ha eller mista Svenskan, som hankar sig runt ekonomiskt på skattebetalarnas bekostnad. Men helst vill norrmännen bli av med print och koncentrera sig på digitala butiker. Sverigechefen Raoul Grünthal vädjar redan i dagens pressmeddelande till andra som mot en rundhänt dusör kan tänka sig ta hand om problembarnet:

"Vi tror fortfarande på tanken att tätare samarbeten vore bra för branschen, men under samtalens gång har vi kommit fram till att förutsättningarna för just den här affären inte är de optimala för tillfället."

Schibsted var beredda att i ett första skede skicka med 300 miljoner kronor om Mittmedia tog hand om Svenskan. De pengarna behövde Thomas Peterssohn för att lösa ut Sörmlands Media och bli helägare av Promedias tio tidningar i Mellansverige. Nu hotas även den affären, eftersom Mittmedia i år, enligt Resumés källor, går genuint dåligt: upplagorna faller med omkring 10 procent, annonsintäkterna i print med 16 - 18 procent och de digitala annonsintäkterna har stagnerat.

Mittmedia har tagit täten i landsortspressens transformation och såg i fjol ut att vara på rätt väg: rörelseresultatet (ebitda) var 114 miljoner vid en omsättning på 1,5 miljarder och de digitala annonsintäkterna nära nog fördubblades till 15 procent av annonsomsättningen. Mittmedia har höjt priserna på papperstidningarna i omgångar och samtidigt satsat hårt redaktionellt på "digitalt först".

Nu verkar den sega priselasticiteten på prenumerationer att ha snäppt av och upplagorna rasar. Det trycker ner priset på printannonserna, som redan pressas internt av billiga digitala annonser. Koncernen har en klen balansräkning och måste skriva av omkring 50 miljoner i goodwill, vilket pekar mot ett resultat (ebit) kring noll i år.

Enligt Resumés källor var det Schibsted som till slut bröt förhandlingarna om det avtal som skulle vara klart före jul. Skälen sägs vara flera: Mittmedias allt svagare ekonomi gjorde samgåendet i ett 70/30-bolag mindre lockande för Schibsted, osäkerheten kring Promedia samt ovilja hos Mittmedia att använda, och framför allt kunna betala för, Schibsteds publiceringsplattform.

Sydsvenskan/HD är ständigt till salu, Stampen rekonstruktionsmässig, Svenskan skänks bort till lägstkrävande vårdnadshavare, Expressens och Aftonbladets upplagor är skrämmande ofta femsiffriga. Den svenska storstadspressen har firat roligare jular.

LÄS MER: Affären spricker – Mittmedia och Schibsted går skilda vägar
LÄS MER: Gunilla Asker: "Bra att vi försökt"
LÄS MER: Thomas Peterssohn om den spruckna affärenDela sidan: