Dela sidan:

Det visar en ny undersökning som rekryteringsbolaget Hammer & Hanborg låtit göra på temat "Hur ska man organisera sig för digital framgång". 1 073 chefer i Norden inom bland annat media, it och ideella organisationer har tillfrågats.

Slås summan ihop för samtliga chefer som medverkat är inte alla lika optimistiska som mediecheferna – även om 75 procent totalt sett anser att deras organisationer är väl rustade.

Samtidigt anser 18 procent av cheferna att deras organisationer inte är väl rustade, och 7 procent av dem vet inte om de är det.

Cheferna anser att det bästa sättet att möta digitaliseringen är att utveckla befintlig personal, rekrytera den kompetens som saknas, skapa digitala team, ta in konsulter och rekrytera digitala team externt.

Företagen efterlyser också ett antal olika kompetenser inför transformationen. De vill ha personal med djup förståelse för olika digitala aspekter och affärsperspektivet i digitaliseringen, "rätt" attityd och mod, som jobbar med utveckling och med kunskap om design, till exempel UX och appar.Dela sidan: