Dela sidan:

Tidigare i dag kom Högsta Domstolen med i sitt beslut i den segdragna tvisten om tryckerimomsen. Efter fem års tid slår nu HD fast att förlagen har rätt att återkräva tryckerierna på pengar. Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter hade förhoppningar om mjukare klappar till jul.

– Självklart innebär domen ett hårt slag för alla tryckerier och för alla medieföretag som äger tryckerier. Dock är inte beslutet helt oväntat utifrån de tolkningar som gjorts. Det olyckliga är de retroaktiva kostnaderna, vi på TU hade hoppats på en mildare tolkning. Men så fungerar inte juridiken, säger TU:s vd till Resumé.

TU ser övergripande negativt på domslutet. Enligt Jeanette Gustafsdotter beror den analysen mest på att flera dagspressaktörer, däribland Stampen, äger tryckerier och står på den förlorande sidan i dag.

– Sammanfattningsvis är det ett beslut som kommer att göra det tufft för tryckerier, ett hårt slag för dagspress medan förlagen är en ljusglimt. För dagspressens tryckerier handlar det också om hur mycket civila tryck som ingår i verksamheten, alltså uppdragsgivare utanför mediebranschen. Är den andelen högre blir domen inte ett lika stort bakslag. Vi hade hoppats på en lindrigare dom för mediebranschen.

Vad tror du domen kommer att få för konsekvenser på längre sikt?
– Det är svårt att säga, men det kommer att bli hårt för många tryckerier. Bland dagspressaktörerna som äger tryckerier är det Stampen som har det tuffast.

Sveriges Tidskrifters vd Kerstin Neld är, inte överraskande, lättad över HD:s domsult som hon informerades om på morgonen. 

– Nu vet vi att tryckerierna är skyldiga att betala tillbaka. Det är självklart ett väldigt bra besked för branschen att flera aktörer vet att de inte kommer behöva stå för kostnaden. 

Men Högsta Domstolens beslut för också med sig negativa konsekvener för tidskiftsbranschen på längre sikt, enligt Kerstin Neld. 

– Det här kommer att leda till att flera tryckerier går i konkurs och det blir svårare att trycka tidskrifter i Sverige. Det är inte bra för branschen. 

Vad kommer ni att göra här?
– Vi kommer att titta på domen och utarbeta en handlingsplan som ska vara klar efter årsskiftet eftersom det finns bitar här som kan göra det jobbigt för branschen. Här kommer vi främst titta på hur vi bör agera om flera tryckerier går i konkurs. 

Beskedet kommer i ett läge där branschen befinner sig under press. Vad kommer det här att innebära?
– Det är för tidigt att säga och vi kommer att granska domen tillsammans med vår jurist som varit med oss hela vägen. Därefter kan vi veta hur vi ska hjälpa förlagen vidare. Det är så klart positivt att förlagen får tillbaka sina pengar. Samtidigt är det en besvärlig situation för förlagens tryckerier. Men först och främst är den här domen bra för branschen. En välbehövlig julklapp från HD. 


Fakta:
En EU-dom 2010 slog fast att den grafiska branschen ska betala 6 procents moms på allt utom reklamtryck. Momsen gäller retroaktivt, vilket gör att tryckerier kan begära tillbaka skillnaden mellan 25 procents moms och 6 procents moms för åren 2004-2007. Domen har lett till att Skatteverket har riktat krav på tryckeriernas kunder om att betala mellanskillnaden. De som köpt tryckertjänsterna har i många fall efterbeskattas med motsvarande belopp. Dagens dom innebär att de kan återkräva tryckerierna på pengarna.Dela sidan: