Det är 13 olika rekryteringskontor i 8 länder som är med och startar Talent Territory. Syftet är att göra det enklare att söka internationella jobb. 
– Våra uppdragsgivare och kandidater verkar på en alltmer global arbetsmarknad. Det väsentliga är din kompetens, personlighet och dina färdigheter – inte vart du kommer ifrån eller bor, säger Erik Myrhage, vice vd på Bohmans Nätverk, i en kommentar.

Å andra sidan är tanken med nätverket att gör det lättare för företag att rekrytera på en global marknad. 
– Våra uppdragsgivare efterfrågar fler internationella kandidater och svenska medarbetare har ett väldigt gott renommé utomlands. En multikulturell arbetsmiljö berikar kunskapen, perspektiven och inspirationen, enligt Erik Myrhage. 

Talent Territory's befintliga kontor i dag:
Amsterdam: New People
Berlin: Designerdock
Copenhagen: Holm Marcher & Co.
Dusseldorf: Designerdock
Frankfurt: Designerdock
Göteborg: Bohmans Nätverk
Hamburg: Designerdock
London: Purple
Los Angeles: Tangerine
Malmö: Bohmans Nätverk
Munich: Designerdock
New York: Tangerine
Stockholm: Bohmans Nätverk
Stuttgart: Designerdock
Vienna: Designerdock
Zurich: Designerdock