Dela sidan:

Mediekategorierna som har haft störst tillväxt under året är de digitala kanalerna. Under förra året ökade medieinvesteringarna i de digitala kanalerna med 648 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 20 procent. Bland enskilda medier är vinnarna 2015 internet, bio, utomhus/trafikreklam samt sök.

Den mediekategori som uppvisar störst negativ tillväxt under 2015 är print. Kvällspress står för den största minskningen och backar med hela 35 procent under 2015. Det är att jämföra med året innan 2014 då kategorin minskade med 18 procent.

Medieinvesteringarna i de samlade printkategorierna har  minskat med 411 miljoner kronor, det vill säga 15 procent under 2015. Den enskilt största mediekategorin, tv , har tappat 287 miljoner kronor under 2015, vilket motsvarar 6,1 procent.

– Medieinvesteringarnas totala volym är i stort sett oförändrad under 2015, men som förutspått har stora summor förflyttats från traditionella mediekanaler till digitala kanaler. Trenden har förstärkts och under året drivits av online-video, programmatiska köp och annonsering i sociala medier. Ökningen i digitala kanaler är nu större än någonsin. Förra året firade mediebyråbarometern 10 år, mycket har hänt under dessa år, och jag ser med spänning fram emot att följa utvecklingen under 2016, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer i ett pressmeddelande.

I december minskade medieinvesteringarna med 17,4 procent, minskningen beror till stor del på icke periodiserad data då december 2015 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2014. Bland printkategorierna finns dock ingen periodiseringseffekt eftersom de faktureras dagligen.

Tillsammans backar printkategorierna med 8,4 procent i december, jämfört med samma period föregående år. Vid en jämförelse med tidigare månader under 2015 dämpas minskningen för printkategorierna i december.

Den mediekategori som har ökat under december, utan hänsyn till periodiseringseffekter, är bio. Kategorin har under helåret 2015 haft en positiv tillväxt om 13,8 procent. De tre mediekategorier som minskar mest under december, utan hänsyn till periodiseringseffekter, är tv, sök och dr/annonsblad.


Utvecklingen för samtliga medieslag under 2015 med jämförande stapel för 2014.

– Fallet för print dämpas under december och samtliga printkategorier går bättre jämfört med tidigare månader under året. Detta gäller framförallt landsortspress som endast tappar 3,7 procent i december. Mediekategorin TV backar med 40 procent under december, detta är en kraftig minskning även med hänsyn till periodiseringseffekter. Under helåret 2015 tappar TV 287 miljoner, vilket är den största nedgången sedan finanskrisen 2009 - detta trots kraftiga prishöjningar 2015. Sammanfattningsvis kan man konstatera att julhandeln med detaljister i spetsen har premierat annonsering i tryckta medier och internet, säger Jochum Forsell, vice vd IUM i en kommentar.

Dela sidan: