Kampanjen, som syns på bio i Umeå och Skellefteå samt Facebook, Instagram och affischer i hela Västerbotten, vill lyfta problemet med mäns våld mot kvinnor i nära relationer och få omgivningen att reagera på varningssignaler. Målgruppen är de som står vid sidan och låter det hända.

– Vi vill få folk att vakna och agera. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett av Sveriges största jämställdhetsproblem och under de senaste 20 åren har ingen minskning skett. Bara i Umeå anmäldes förra året 300 fall av våld mot kvinnor. I 80 procent av fallen var förövaren känd av offret, säger Ingrid Widing, senior strateg på Humbly i ett pressmeddelande. 

Kampanjen bygger på en film som Humbly har skapat i samarbete med uppdragsgivarna.

– Filmen visar hur allt börjar, i ett ständigt sms-ande, var är du, när kommer du hem? Mannen kanske börjar lämna och hämta henne när hon ska iväg för att veta var han har sin kvinna. En överdriven omtänksamhet kan omgivningen tycka, som övergår i en överdriven misstänksamhet och som blir till en total kontroll, säger Magdalena Alataloutvecklingsledare på Centrum mot våld.