Aller Media informerade i dag personalen om att kontoret i Helsingborg ska flyttas till Malmö, berättar Dagens Media. Totalt är det cirka 200 anställda som berörs. 
– Det är ett direktiv från våra ägare, som vill koncentrera verksamheten till en ort i Skåne. I dagsläget finns vi ju på två orter i Skåne. Det ger en närhet till Köpenhamn men också en möjlighet att flytta till ett centralare läge vilket kan stärka både våra redaktioner och andra delar av verksamheten, säger Kristina Hagbard, kommunikationschef på Aller Media till sajten.

Fastigheten i Helsingborg är nu till salu. Pengarna kan användas för att stärka Aller Medias balansräkning. Enligt Resumés uppgifter redovisade förlaget en förlust under det senaste räkenskapsåret som avslutades den 1 oktober i fjol, mycket på grund av nedskrivningar kopplade till köpet av Frida förlag. 

Aller Medias företagsledning följer inte med till Malmö utan koncentreras till kontoret i Stockholm.