Det var i november som Sveriges Radio gick ut i två separata upphandlingar för mediebyråavtal – ett för Berwaldhallen och ett för Sveriges Radio. Målet var att i januari hitta två byråer som kunde hjälpa till med bland annat medieköp, medieplanering och i vissa fall även sköta annonsering i sociala medier.

Idag avbryts upphandlingen för SR. Sveriges Radio skriver i ett meddelande ”vid anbudstidens utgång inkom endast ett anbud. På grund av bristande konkurrens avbryts därför upphandlingen.”

– Vi har inte mer än den informationen. Det beror på bristande konkurrens, säger Helena Seelbach, ansvarig för upphandlingen på SR.

Var villkoren för dåliga?
– Vi har inte mer att säga.

Kommer ni gå ut i ny upphandling för SR?
– Ja. Förfrågningsunderlaget ska ses över och en ny upphandling kommer inom kort.

Flera frågor har även kommit angående upphandlingen om mediebyrån hos Berwaldhallen.