Vid årsskiftet förvärvade Alma Media den finska mediekoncernen Talentum. Nyligen meddelade koncernen att Talentums vd Aarne Aktan avgår, och nu står det klart att de nya ägarna gör en nedskrivning på 9,9 miljoner euro (cirka 92 miljoner kronor) undet det fjärde kvartalet.

Nedskrivningen görs i Talentums svenska affärsområde som innefattar tidningar som Affärsvärlden, Dagens Media och Ny Teknik. Orsaken är att Talentums tidigare prognoser om framtida försäljning anses vara allt för positiva. 

Talentum rapporterade i sin niomånadersrapport en total goodwillpost på 20,8 miljoner euro per den 30 september 2015.