I somras köpte Aller Media upp hela Frida förlag som de tidigare ägt till hälften. På grund av en utköpsklausul med grundaren Ove Jerselius blev köpet dyrt: enligt Resumés uppgifter landade prislappen på 175 miljoner kronor för den resterande halvan vilket betydde att de totalt betalat över 300 miljoner för bolaget.  
– En av de dyraste tidskriftsaffärer som gjorts, sa medieanalytikern Olle Lidbom till Resumé

I det senaste numret av tidningen berättade vi att Aller Media redovisar en förlust som en konsekvens av nedskrivning i Frida förlag. Nu berättar förlaget att resultatet under det senaste räkenskapsåret, som avslutades i oktober, landar på -109 miljoner kronor efter nedskrivning och engångskostnader. Nedskrivningen uppgår till 124 miljoner kronor, men som förklaring nämns också införandet av ett nytt prenumerationssystem som blivit dyrt.

"Exkluderat dessa engångsföreteelser hade resultatet för 2014/2015 varit i nivå med föregående år" heter det i ett pressmeddelande, vilket skulle innebära en vinst på drygt 100 miljoner kronor. Omsättningen landade på 1 536 miljoner kronor, vilket är något lägre än 2014. 

– Att visa röda siffror är självklart inte tillfredsställande. Men den underliggande affären går bättre än vad sifforna för förra året indikerar. På en vikande marknad fortsätter vi att ta marknadsandelar och vi utvecklas positivt digitalt och inom content marketing. Några av våra varumärken gjorde sina bästa resultat någonsin och vår prenumerationsaffär är fortsatt mycket stabil och har en god lönsamhet. Jag räknar med att vi redan i år är tillbaka på acceptabla vinstnivåer, säger vd Bodil Ericsson Torp i en kommentar.