Schibsted Sveriges ledningsgrupp består nu av elva personer. Nya är Sofia Olsson Olsén, tillförordnad chefredaktör och ansvarig utgivare för Aftonbladet, Anders Nylander, chef för Sales & Inventory, samt Jörgen Konradsson, finanschef. Ryktet om att Sofia Olsson Olsén är på väg att ta över som chefredaktör för Aftonbladet lär inte minska i och med att hon nu blir en del av högsta ledningen. Även Jörgen Konradsson har varit uppe på tapeten. Om de nya utnämningarna har koppling till detta vill dock inte kommenteras av ledningen.

Schibsted genomgår just nu en större omorganisation globalt som även nått den svenska marknaden. Man går nu från att vara en siloorganisation till att bilda en matris med de tre affärsområdena Publishing, Growth och Marketplaces. I steg ett så har Schibsted etablerat en koncernledning internationellt och därefter gett varje divisionschef – där Raoul Grünthal är en av fyra – uppdraget att sätta ihop sitt egna team.

– Den stora förändringen för oss är att vi går mot att historiskt varit en siloorganisation till att bli matrisorganisation. Nu får vi en gemensam utveckling för produkt och tech istället för att ha tio stycken som utvecklar en plattform i tio länder, säger Raoul Grünthal till Resumé.

Schibsted ändrar även utformningen på affärsområdet Schibsted Classified. Classified-verksamheterna organiseras numera under de olika divisionerna och byter namn till Marketplaces. Martin Frey fortsätter som affärsområdeschef.

– Om vi i Sverige får in Hemnet så är det här Hemnet ska ligga tillsammans med bland annat Bytbil och flera varumärken inom affärsområdet.

Försäljningsorganisationen låg tidigare under Publishing, men har nu flyttats som en funktion till Schibsted Sverige.

– Det blir mer logiskt om den ligger under mig.

Vad innebär det för tidningarna att ni får gemensamma funktioner?
– Vi bygger en medieplattform och en annonsplattform. Där är målet att den ska vara densamma. Men alla tidningar har olika behov. Vi bygger centralt och har moduler, sen är det upp till varje tidning att bestämma vilka som ska användas. Vi kommer bli mer teknikdrivna.

Matrisorganisationer kan innebära nedskärningar?
– Utmaningen är snarare den motsatta. Att undvika dubbelarbete under en period. Det är en sak att inom vissa områden effektivisera då och då. Det här är områden vi har rekryterat till de senaste åren. Det vi ser framför är att om vi inte förändrar så kommer vi bli långsamma om vi utvecklar på flera ställen samtidigt. Det blir huvudproblemet.

Hur går rekryteringen av en ny publisher till Aftonbladet då?
– Vi är i full gång, säger Raoul Grünthal.

Här är hela ledningsgruppen:
Raoul Grünthal, Executive Vice President Schibsted Sverige
Martin Frey, affärsområdeschef Marketplaces. Martin Frey kommer även att jobba nära Raoul
Grünthal med bland annat strategi- och affärsutvecklingsfrågor.
Mats Eriksson, affärsområdeschef Growth
Raoul Grünthal, t.f. affärsområdeschef Publishing
Gunilla Asker, vd Svenska Dagbladet
Sofia Olsson Olsén, t.f. chefredaktör och ansvarig utgivare Aftonbladet
Lena K Samuelsson, Executive Vice President Communications & CSR
Malin Bäcklund, CIO Schibsted Centralen
Håkan Halvarsson, Head of People & HR
My Goland, Head of Legal
Jörgen Konradsson, Head of Finance
Anders Nylander, Head of Sales & Inventory
Anna Svärdlång, assistent till Raoul Grünthal och ledningsgruppen

Jan Helin, som i april lämnar Aftonbladet för SVT, lämnar ledningsgruppen. Även Erik Hjelmstedt, ansvarig för Schibsteds globala förändringsarbete, går åt sidan.