Sedan 2000-talets början har SCP Grey utvecklat verktyget Brand Spirit Process. På så sätt har byrån hjälpt kunder att utveckla sina varumärken och samtidigt bidragit till en djupare förståelse för verksamheten och kommande utmaningar. I boken beskriver SCP Grey transparent sitt verktyg i fem steg.

– När vi talar om introvert teknik menar vi helt enkelt att man måste utgå från hur vi människor beter oss och hur vår hjärna fungerar. Boken belyser på flera sätt hur avgörande våra känslor är, oavsett om det handlar om att bygga varumärkesplattform, skapa kommunikationskoncept eller genomdriva större förändringar i ett företag. Samma principer gäller och de är allmängiltiga, säger författaren Staffan Dempe som till vardags är copywriter och varumärkesstrateg på SCP Grey.

Boken har också en grundtes att om man bara förstår och tar med i beräkningen hur vi människor fungerar blir de automatiska motstånden människor bygger upp inför förändringar färre. På så sätt kan företagen både spara energi och pengar.

–Vi tilltalas lite extra av tanken att boken sannolikt är en av de första svenska böcker som på allvar sätter beteendeekonomi i en varumärkes- och marknadsföringskontext, säger SCP Greys vd Kristian Jörgensen i en kommentar.