Staten betalade ut 3,3 miljarder kronor till tryckerierna när EU-domstolen hade sänkt tryckerimomsen. 661 miljoner, en femtedel, gick till Stampens tryckeri VTAB. Men när Högsta förvaltningsdomstolen gav Skatteverket rätt att kräva in motsvarande belopp från tryckerikunderna hann myndigheten bara med att kräva 1,9 miljarder inom den lagliga tidsramen på sex månader. VTAB:s kunder krävs på 380 miljoner.

Det innebär att VTAB får behålla 281 miljoner kronor och skattebetalarna gör motsvarande förlust. Totalt förlorar staten 1,4 miljarder.

Kloka tryckeriägare skuldförde den återbetalda momsen i väntan på den avgörande dom i Högsta domstolen som kom före jul. De har i dag inga problem att skicka pengarna vidare till tryckerikunderna, som i sin tur ska skicka dem tillbaka till Skatteverket. Men Stampen, som i tre års tid har vacklat vid konkursens rand, kan inte betala alla sina externa tryckerikunder och tvingas därför begära en avbetalningsplan:
– Ja, vi har en dialog med Skatteverket, bekräftar kommunikationschefen Hampus Knutsson. Naturligtvis är vi intresserade av hur de ser på anståndsfrågor och tidsplan för återbetalning.

Läs mer om tryckerimoms-härvan i veckans utgåva av Resumé som kommer ut i dag. Ingen prenumeration? Lugn, det fixar du här