Dela sidan:

Tidskriftsförlaget Egmont Publishing har i dagsläget tre affärsenheter– Man, Kvinna och Kids. Nu genomför förlaget en förändring som innebär att verksamheten organiseras om till två enheter, utifrån kontoren i Malmö och Stockholm.

Omorgonisationen gör att de nuvarande förlagsdirektörstjänsterna för enheterna Man, Kvinna och Kids samt tjänsten som marknadsdirektör försvinner. Nu inrättar Egmont i stället två nya tjänster som förlagsdirektörer i Stockholm respektive Malmö.

– Mediemarknaden är i förändring och vi behöver anpassa organisationen därefter. Genom att förenkla och effektivisera ledningsstrukturen kan vi öka vårt resultatfokus, och fortsätta vår långsiktiga satsning på att utveckla kärnverksamheten och våra tillväxtområden som e-handel och content marketing, säger Per Kjellander, vd för Egmont Publishing i ett pressmeddelande.

Den nuvarande förlagsdirektören för affärsenheten Kids, Marika Bark, föreslås bli förlagsdirektör i Malmö. Med förändringarna väljer Åsa Holmström, som idag är förlagsdirektör för Kvinna, och David Seifors, i dag marknadsirektör för Kvinna och Man, väljer att lämna förlaget.

– Jag hade gärna sett att både Åsa och David hade stannat inom bolaget då de har bidragit starkt till vår fina utveckling de senaste åren. Båda har dock valt att sluta i samband med dessa förändringar och jag vill önska dem alla lycka framöver, säger Per Kjellander i en kommentar.

Fackliga förhandlingar har inletts och den nya organisationen förväntas vara på plats till den 1 mars 2016.Dela sidan: