Inslagen sändes den 22 respektive 23 oktober förra året, i samband med den uppmärksammade knivattacken på en skola i Trollhättan. De två inslagen berörde gärningsmannens motiv.

I inslagen intervjuades en informationschef för Trollhättans kommun samt en polis. Enligt Granskningsnämnden använde reportern benämningar i intervjuerna som i sitt sammanhang befäste fördomar i fråga om vilka som kan anses som svenskar.

Inslagen stred därför mot televisionens särskilda genomslagskraft (15/02902 och 3015).