Det är Myndigheten för press radio och tv som i dagarna presenterade ett utkast till en nationell evenemangslista, ett uppdrag de i november mottog från regeringen. Listan ska visa evenemang som svenskarna ska kunna se via fri-tv.

Regeringens villkor var att hushållstäckningskravet skulle vara minst 80 procent. Nu kan detta komma att förändras. Myndigheten föreslår nämligen en evenemangslista med 90 procents befolkningstäckning. Detta skulle innebära att endast två programföretag – SVT och TV4, uppfyller kraven. Discovery och MTG är således ute ur leken.

”Vid ett krav på 80 procents befolkningstäckning riskerar teoretiskt sett nästan två miljoner personer i Sverige att utestängas från möjligheten att se evenemang av särskild vikt för samhället. Vid ett krav på 90 procent minskar antalet till under en miljon”, skriver Myndigheten för press radio och tv i utkastet.

Både MTG och Discovery har de senaste åren varit storspelare i evenemangsvärlden. MTG sände vinter-OS i Sotji 2014 och kommer att sända sommar-OS i Rio de Janeiro 2016. Rättigheterna till vinter-OS 2018 och 2022, samt sommar-OS 2020 och 2024 har förvärvats av Discovery Communications, och omfattar hela Europa.

Flera programföretag har skickat in synpunkter på evenemangslistans utkast, däribland MTG och Discovery Networks Sweden.

Discovery skriver:

”Införandet av en evenemangslista skulle innebära en allvarlig snedvridning av konkurrensen, vara starkt hämmande för mångfalden på den svenska tv-marknaden och kraftigt missgynna idrottsrörelsen. På sikt riskerar SVT bli det enda lagliga alternativet.”

MTG skriver:

”MTG har tydligt argumenterat mot detta i samband med den tidigare utredningen från myndigheten. En evenemangslista med mycket höga krav innebär att konkurrensen riskerar att sättas ur spel när det gäller attraktiva rättigheter.”

Men det är inte bara dessa två som motsäger sig en evenemangslista. Även TV4 och C More motsäger sig. SVT däremot är positiva till utkastet. Även Teracom anser den nödvändig.

De evenemang som anses vara av särskild vikt för den svenska befolkningen är exempelvis OS, VM i längdskidåkning, Vasaloppet, Nobelfesten och fotbolls-VM för herrar och damer.

Läs hela utkastet här. Synpunkter ska lämnas till Myndigheten för press, radio och tv senast den 17 februari.