Den nya kampanjsajten är framtagen för att på ett nytänkande sätt visualisera hur för mycket alkohol förstör ligget. Besökaren kan välja själva hur mycket två skådespelare "har druckit" och hur det i sin tur påverkar sexet.

Enligt en undersökning som IQ har beställt bland 18-25-åringar anser en majoritet (drygt 8 av 10) att deras senaste fylleligg hade varit bättre om de druckit mindre. 

– Vi vet att alkohol och sex är en vanlig kombination, men det långt ifrån alltid en positiv sådan. Med Fylleligg.se vill vi på ett nytt sätt få unga vuxna att reflektera över frågor kopplade till alkohol och sex, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ, i en kommentar.

IQ:s målsättning är att etablera en sundare kultur kring alkholdrickande och att minska dess skadeverkningar. 

Bakom Fylleligg.se står Edelman Deportivo och State Interactive. Mediebyrå är Screm.