Jag åt frukost med min kompis, den före detta säljchefen på det en gång så stora förlaget. Vi diskuterade det där med ledarskap, människor och empati. Om hur piskan, moroten och plastbollar i ett rör är ett ledarskap som lämpar sig bäst för ackordsarbete.

Nästan alla organisationer och företag i världen befinner sig just nu i en förändringsprocess. Medieföretag kanske mer än många andra. Orsakerna känner vi. Digitalisering, globalisering och automatisering. Det finns spaltmil att läsa om det där. För att överleva i en förändring gäller det att tillvarata medarbetarnas kreativitet och rikta den mot ett gemensamt mål. Det är de flesta av oss överens om numera.

I mitt jobb får jag hänga mycket med mediechefer och duktiga journalister. De är smarta människor. De vet att de har en bra produkt (journalistik) som de utvecklar i nära dialog med sin publik. Samtidigt vet de att deras affärsmodell har gått sönder. Jag hör dem ofta beklaga sig över att "annonsörerna" och "byråerna" inte förstår vilka möjligheter till samfinansiering som finns, som alternativ till spottar, helsidor och displayannonser. 


Men när jag stämmer av med mina vänner bland reklamkreatörer och marknadschefer så säger de att det gör de visst. Problemet, enligt dem, är i stället att mediehusens säljavdelningar inte är intresserade av kreativitet.

När jag och kompisen, den före detta säljchefen, har diskuterat saken blir det tydligt att den klassiska säljavdelningen på ett mediehus är en fabrik (alla som har hört en säljare prata om sitt jobb som ett "numbers game" räcker upp en hand). Man mäts efter gjorda samtal, genomförda möten och avslut (pling i klockan!).

Det är som min pappas ackordsarbete på Ericssons centralfabrik vid Telefonplan. Den gamla fabriken levererar för all del fortfarande. Men den står i vägen för bygget av en kreativ kultur. En sådan som behövs för att rädda affären på lång sikt.

Mot den bakgrunden blir de allt vanligare besluten att flytta reportrar till bemanningsföretag så konstiga. Det är ju fel avdelning man outsourcar. I stället är det det traditionella säljet som borde läggas på entreprenad. Så att den kreativa affärsutvecklingen kan flytta in där den hör hemma.

I förarsätet, bredvid journalistiken.

Robert Svensson
Vd på Lennox PR och opinionsbildare i Resumé.