Kris i tidningsbranschen? Knappast för Dagens Samhälle som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting. Förra året omsatte tidningen 63 miljoner kronor vilket är en ökning med nio procent jämfört med 2014. Intäkterna från prenumerationer respektive annonser fördelar sig ungefär lika: annonserna inbringade 31 miljoner kronor – en ökning med 12 procent. 

Det operativa resultatet landade på 6,5 miljoner, enligt ett pressmeddelande. Det betyder en rörelsemarginal på drygt 10 procent. 

Förklaringen till framgången hittas i den redaktionella inriktningen, menar vd:n och chefredaktören Mats Edman
– Vi har i fem år följt strategin att vi ska vara oumbärlig för alla aktörer i offentliga sektor och på den offentliga marknaden, som är värd 1 000 miljarder per år. Faktatung, konsekvensneutral och oberoende kvalitetsjournalistik anpassad för sin målgrupp kan absolut löna sig, vilket Dagens Samhälle i dag är ett bra exempel på, säger han i en kommentar. 

Tidningen har den senaste tiden hamnat i blåsväder på grund av internt missnöje ,och ett antal personer har lämnat efter att offentligt ha kritiserat Mats Edman. Men av detta märks alltså inget i siffrorna.