Förlängningen beslutas på utredningens egen begäran, heter det i ett pressmeddelande från Kulturdepartementet. Orsaken är EU-kommissionens beslut att godkänna Sveriges begäran om en förlängning av det nuvarande presstödssystemet till och med 2019. Förlängningen av presstödet möjliggör att utredaren Anette Novak kan ges längre utredningstid och därmed lämna ett mer genomarbetat beredningsunderlag.

Från början var tanken att Medieutredningen skulle lämna sitt slutbetänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke senast den 30 april.