Siren var först ut på marknaden att specialisera sig på domar och andra myndighetshandlingar. Sedan kom Piscatus, som bland annat ägs av medieprofilen Robert Aschberg, och slog sig in på samma nisch.

Men efter att ha krigat om att erbjuda likartat innehåll har de nu beslutat sig för att gå igop. Detta genom ett gemensamt bolag där de erbjuder ett sammanslaget arkiv som innehållsmässigt är "vida överlägset allt annat på marknaden" enligt ett pressmeddelande.

– Tillsammans blir vi starkare och får större resurser för utveckling av verksamheten. Vår ambition är att vara den självklara leverantören av arkivtjänster med verktyg för kvalificerad research och möjligheter till gedigna kartläggningar av personer, bolag och företeelser, säger Matti Larsson, vd Nyhetsbyrån Siren, i en kommentar.

Det nya bolaget kommer att ägas till hälften av de båda partners om i dagsläget omsätter cirka 20 miljoner kronor sammanräknat.