Tillväxtverket blev klara med sin upphandling av contentbyrå för sin kommande kampanj. Uppdraget går ut på att skapa redaktionellt innehåll med syfte att lyfta fram näringslivets behov för näringslivs- och samhällsutvecklare på lokal och regional nivå. Detta ska Appelberg hjälpa till med. 
– Vi ska dels lägga upp en strategi för content marketing i kampanjen. Dels ska vi göra ett antal case på olika företag som man använder i olika digitala kanaler, säger Göran Lind, redaktionschef på Appelberg.

Samarbetet med Appelberg är det första av sitt slag för Tillväxtverket. De har aldrig tidigare jobbat med en contentbyrå. Göran Lind hävdar att de är en perfekt partner för uppdraget.  
– Det ligger i linje med Appelbergs inriktning. Vi är bra på näringslivsfrågor och har många stora industriföretag bland kunderna. Det ligger också i linje med vad vi vill göra. Vi har ökat andelen digitala uppdrag precis som alla andra och vi vill fortsätta växa där.