Edelman Trust Barometer är världens största förtroendeundersökning och genomförs årligen av pr-byrån Edelman. För första gången i undersökningen visas en brytpunkt där förtroendet för sökmotorer går om förtroendet för traditionella medier, som mäter 52 procent respektive 50 procent. Det gäller inte minst hos Generation Y – så kallade millennials – där 62 procent har förtroendet för sökmotorer som källa till information.

Undersökningen visar dessutom att svenska folkets förtroende för institutioner är näst lägst i världen. Istället vänder vi oss till någon vi litar på. Den mest trovärdiga källan för nyheter visar sig vara familj och vänner (76 procent). Endast 24 procent litar på journalister.

– Vi litar mer på informationen från familj och vänner än från en akademisk expert. Sverige har gått från att vara världens kanske mest kända vi-samhälle, till att bli ett jag-samhälle. Åtminstone vad gäller tillit. Vi litar nu i högre grad på sökmotorer än på traditionella medier. För att lita på informationen vi tar del av, vill vi vara med och samla in den, säger Mattias Ronge, Vd på Edelman Deportivo, i en pressrelease.

LÄS MER: Undersökning: Nio av tio har inget förtroende för kvällstidningarna

Så gick undersökningen till: 33 000 respondenter i 28 länder svarar. I Sverige har man genomfört 1 150 webbaserade intervjuer med personer från gruppen ”General population”, det vill säga +18 år, samt telefonintervjuer med gruppen ”välinformerade svenskar”, det vill säga de med högre utbildning och inkomst. Statistiken som publiceras här är tagen från första gruppen.