Skolverket kommunicerar genom bland annat webben, sociala medier, konferenser, via trycksaker och poddar. Nu söker myndigheten, med 500 anställda i Stockholm, en produktionsbyrå som kan hjälpa till med grafisk formgivning.

Skolverket vill teckna ramavtal med tre rangordnade leverantörer på inledningsvis två år med möjlighet till ett års förlängning. Volymen beräknas uppgå till cirka två miljoner kronor per år.

Skolverket har under ett antal år samarbetat med reklambyrån Le Bureau. De har tidigare vunnit bland annat 100-wattare och silverägg för sina insatser för Skolverket.

Sista dag att lämna anbud är den 4 april.